A vásárláshoz és az esetleges hibás teljesítéshez kapcsolódó legfontosabb információk összefoglalója, amely azonban nem minősül teljeskörű tájékoztatásnak. A webáruházban történő vásárlást megelőzően kérem olvassa el az általános szerződési és felhasználási feltételeket minden szükséges információ megismerése érdekében. 

Vásárlás menete, fizetési és szállítási módok: 

1. A kiválasztott termékre történő kattintással megtekintheti bármely termékünk bővebb ismertetőjét. 

2. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Ekkor a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva dönthet a vásárlás folytatásáról, vagy a „Fizetés” gomb választásával a rendeléshez szükséges adatok megadásáról.

3. A kosár tartalma bármikor megtekinthető jobb oldalon felül a kosár ikonra kattintva.

4. Amennyiben megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Fizetés" gombra. 

5. A személyes adatok kitöltését – vagy regisztrált vásárló esetén ellenőrzését - követően meg kell adnia a szállításhoz - és adott esetben számlázáshoz - szükséges címet. 

Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben helytelenül kerülnek rögzítésre a személyes és a szállítási adatok, és emiatt a kézbesítés sikertelen lesz, visszaküldés és újbóli kézbesítés válik szükségessé, amelyek költségei Önt terhelik. 

A szállítási és számlázási adatok megadása után választhatja ki a szállítási módot:

- GLS futárszolgálat: a kiszállítás díja 25.000.- Ft alatti vásárlás esetén 1.990.- Ft, 25.000.- Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. 

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

- Foxpost csomagautomata: A csomagautomatába történő szállítás díja 25.000.- Ft alatti vásárlás esetén 1099.- Ft, 25.000.- Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. 

Amennyiben a csomag átvételekor a terméken sérülést tapasztal, azt az átvételt követően haladéktalanul jelezze felénk.

6. A szállítási mód kiválasztását követően választhatja ki a fizetési módot (banki átutalás, utánvét, bankkártyás fizetés). 

- Banki átutalás esetén a megrendelt termék ellenértékét előre kell rendezni a 11773425-04793586 számú bankszámlaszámra, a megrendelés számának közlemény rovatban történő feltüntetésével.

- Utánvét választása esetén a termék ellenértékét a küldemény átvételekor a futárnak kell kifizetni. Az utánvét díja 500.- Ft, mely a vásárlás értékétől függetlenül felszámításra kerül.

- Bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértékének kiegyenlítése online fizetési felületen, a Simple Pay rendszerén keresztül történik a fizetési oldalra történő átirányítással.

7. A fizetési mód kiválasztása után az „Elfogadom az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket” ikon kijelölésével, a „Rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva adhatja le rendelését.

A rendszer nem engedi tovább addig, amíg nem fogadta el magára nézve kötelezőnek az általános szerződési és felhasználási feltételeket.

8. A rendelésről a rendszer legkésőbb 24 órán belül egy automatikus e-mailben tájékoztatja, mely a rendszer által automatikusan generált, tájékoztató jellegű, számlának nem minősül, kérjük arra ne válaszoljon. 

Amennyiben kérdése van a rendelésével kapcsolatban, azt az info@i-joyroom.hu e-mail címre elküldött üzenettel teheti meg.

9. A megrendelés akkor válik hatályossá, ha azt az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolásra 24 órán belül nem kerül sor, lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel. 

10. A termékek szállítási ideje a készleten lévő termékek esetében 2-5 munkanap. Amennyiben a megrendelt termék a rendelés pillanatában nincs készleten, úgy a szállítási idő 2-18 munkanapot vesz igénybe. Megrendelése beérkezése után a visszaigazoló e-mailben kollégáink minden esetben tájékoztatják Önt a várható szállítás időpontjáról. A termék szállítási idejét a webáruház is ismerteti a pénztár folyamat során.

A vásárlásról elektronikus számla kerül kiállításra és az Önnek elektronikus levélben kerül kiküldésre a megrendeléskor megadott e-mail címre. A váráslásról kiállított számla egyben garancialevél is

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján kellékszavatossági jogok gyakorlására jogosult: Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a webáruház nem vállalta, annak elvégzésére megfelelő határidőn belül nem képes, vagy az Ön kicseréléshez és kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a webáruház adott okot.

A hibát annak felfedezésekor haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni köteles a webáruházzal. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági jogokat Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a www.i-joyroom.hu webáruházból vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítése esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően az Üzemeltető a tartós fogyasztási cikkekre 1 év jótállásra köteles, mely a termék átvételével veszi kezdetét. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek például a hangszórók, head-setek és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett, továbbá minden olyan általunk forgalmazott termék mely a fent említett Korm. rendelet mellékletében megtalálható.

Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunkban nem csak tartós fogyasztási cikkeket forgalmazunk, ezekre a termékekre nem vonatkozik az 1 év jótállás.

Az értékesítésről kiállított számla egyben garancialevél is. Jótállási igény érvényesítéséhez a vásárlásról kiállított számla szükséges.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés, azaz a termék átvétele után keletkezett. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az előző két alcímben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

ELÁLLÁSI JOG

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Ön indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül. 

2. Amennyiben elállási jogával élni kíván, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg az általunk biztosított - ezen fejezet alján elérhető és letölthető - nyilatkozat-mintával, vagy olyan egyértelmű nyilatkozatával, amelyben hivatkozik a termékre, az Ön nevére címére, és egyértelműen kifejezi, hogy elállási jogával kíván élni. Kérésére az elállás megérkezését tartós adathordozón (pl.: elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk. 

3. Elállási nyilatkozatát elektronikus úton az info@i-joyroom.hu e-mail címre, illetve postai úton az Üzemeltető 3060 Pásztó, Dózsa György út 41. szám alatti székhelyére küldheti meg.

4. Postai levél útján történő elállás esetén a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe, amelyet legkésőbb a 14. napon kell postára adni. A levelet - célszerű- ajánlott levélként feladni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

A termék átvételének időpontja:

  • házhozszállítás esetén a futártól történő átvétel időpontja
  • Foxpost automatából történő átvétel esetén az automatából történő átvétel időpontja

6. Elállás esetén az elállással egyidejűleg a megrendelt terméket sértetlen állapotban, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni postai úton az Üzemeltető 3060 Pásztó, Dózsa György út 41. szám alatti székhelyére. 

7. A visszaküldéssel felmerülő visszaszállítási költségek a vásárlót terhelik. A termékben bekövetkezett értékcsökkenésért kizárólag akkor vonható felelősségre, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Üzemeltető köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást követő 14 napon belül. A visszatérítés kiterjed a fuvarozási költségekre is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A termékek árának visszatérítése alapvetően banki átutalással történik az utaláshoz szükséges banki adatok megadását követően, azonban a vásárló kifejezett kérésére postai úton történő visszafizetésre is lehetőség van.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.